allbygg-LOGGA-mellan-WEB

Så går ett stambyte till

Med vår långa erfarenhet inom stambyten och stambytesprojektledning arbetar vi efter väletablerade rutiner. Det skapar snabba och smidiga
stambyten för både beställare och boende. Stambyten med kvarboende är vårt expertområde, och vi gör det i tio steg.

1. Ett första möte 
 Vi kommer alltid ut på ett besök för att få en tydlig bild över alla förutsättningar, och för att göra en förstudie av fastigheten. Här får ni möjlighet att ställa
frågor och vi berättar mer om hur ett stambyte brukar gå till.

2. Anbud
Vi lämnar ett anbud med all information som ni behöver för att fatta ett beslut. Vi går igenom anbudet tillsammans: handlingar, tidsplaner, praktiska
detaljer och hur varje delmoment kommer att gå till. Ni tilldelas en ansvarig platschef som kommer att vara på plats under hela projektet för att säkerhets-
ställa vårt kvalitets- och miljöarbete, samt svara på frågor från styrelse och boende.
 

3. Information till boende
Vi tar hand om all information till boende och skickar ut den i god tid innan uppstart. Samtidigt skickas tillvalslistor ut, där de boende får möjlighet att göra
material- och möblelval som inte ingår i standardutbudet.
 

4. Visningsrum
Vi bygger upp ett visningsrum för att underlätta för föreningen. Här kan alla boende se alla material, möbler och tillval innan ni bestämmer er.
 

5. Personligt möte och miljöanalys
Vi bokar personliga möten med alla lägenhetsinnehavare. Här finns tid för frågor, samtidigt som vi gör en förbesiktning för att kontrollera de enskilda förutsättningarna. Vi gör också en miljöinventering för att säkerhetsställa att ingen boende eller arbetare kan komma att skadas av farliga ämnen under vårt arbete.
 

6. Uppstart
Vi förbereder våra arbeten noga under uppstarten. Vi täcker golv och skapar så täta skyddsbarriärer som möjligt mot de rum i lägenheten som inte berörs av stambytet. Vi plastar även in extra ömtåliga allmänna ytor och upprättar tillfälliga dusch- och toalettmöjligheter enligt föreningens önskemål och förutsättningar.
 

7. Nedmontering och rivning
Vi river med största försiktighet för att minimera såväl skador som damm spridning i övriga delar av lägenheten. Självklart sorterar vi allt avfall, i enlighet
med vårt ledningssystem för miljö och kvalitet.
 

8. Stambyte, uppbyggnad och montering
Vi monterar de nya stammarna, gjuter golv, bygger och putsar väggar. Därefter säkras badrummet för framtida fuktskador genom noggrant applicerade
tätskikt på väggar och golv. Vi sätter kakel på väggarna och klinker på golvet enligt lägenhetsinnehavarens tillval, och monterar trösklar och dörrfoder.
Till sist monteras badrummets inredning enligt anbud.
 

9. Avstädning
Vi avslutar självklart vårt arbete på plats med städning. Vi tar bort all skyddspapp och alla dammväggar innan vi utför en ordentlig avstädning, och sedan är badrummet klart för användning.
 

10. Slutbesiktning och avslutsmöte
Vi avslutar alla stambyten med en slutbesiktning där ansvarig från oss och av föreningen utsedd opartisk besiktningsman deltar. Därefter håller vi ett
avslutsmöte med styrelsen, där vi informerar kring fastighetens drift och skötsel enligt alla nya förutsättningar.